Keo Thuốc Lá

286

Keo thuốc lá có 3 loại chuyên dụng để sử dụng ở các nhà máy như sau:

KEO DÁN HỘP THUỐC LÁ:Keo dán hộp thuốc lá

Thông Số kỹ thuật:

CHỦNG LOẠI: Keo nhũ tương
MÀU SẮC: Trắng sữa

ĐỘ NHỚT (CPS): ~ 1000

HÀM LƯỢNG RẮN (%): 54

CÔNG DỤNG: Keo dán hộp tốc độ cao.

 

KEO DÁN ĐẦU LỌC THUỐC LÁ:keo dán thuốc lá

 

Thông Số kỹ thuật

CHỦNG LOẠI: Keo nhũ tương
MÀU SẮC: Trắng sữa

ĐỘ NHỚT (CPS): 3,000 – 4000

HÀM LƯỢNG RẮN (%):40 – 44

CÔNG DỤNG: Keo dán đầu lọc cho công nghiệp thuốc lá và các ứng dụng bao bì tốc độ cao

 

KEO DÁN THÂN ĐIẾU THUỐC LÁ keo dán thuốc lá

Thông số kỹ thuật:

CHỦNG LOẠI: Keo nhũ tương
MÀU SẮC: Trắng sữa

ĐỘ NHỚT (CPS): ~ 650

HÀM LƯỢNG RẮN (%): ~ 53

CÔNG DỤNG: dán thân điếu thuốc lá, đặc biệt cho chạy máy tốc độ cao (>5000)